[ Docker install ]

Official url - https://get.docker.com/

Download docker install script

# wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

# /usr/sbin/usermod -aG docker $USER

[ Docker Compose install ]

Official git - docker compose releases

# sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.23.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

# sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

[ Dockerről Általában ]

• Image: Csak olvasható fájlrendszer + metaadatok (Template).

• Container: Egy Image-ből létrehozott virtuális környezet írható fájlrendszerrel.

• Volume: A Docker által kezelt, perzisztens, konténerek között megosztható könyvtár.

• Network: A konténerekhez rendelt saját hálózati interfészek kezelése.

• Plugin: Egyedi naplózás, volume megoldások.

• Node: Egy klaszterben lévő Docker Host-ok.

• Service: Egy klaszterben indított szolgáltatás. Egy konténer egy vagy több példányban indítva.

• Stack: Egymással kapcsolatban álló, összetartozó szolgáltatások összessége.

• Config: Egy klaszterben a service konténereivel megosztható konfigurációs fájl.

• Secret: A Config-hoz hasonló, de a hálózaton titkosítva küldött adatok.